Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

macskottapancs
5181 76bf 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSenyia Senyia

April 22 2017

macskottapancs
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
macskottapancs
"Broken"

If you want control
Without any pain
How long will you suffer
How long you reign

You see the friend that I knew
Cannot be found
Replaced by another
Wearing his crown

There's a place where I go
Without any sound
Only you can reach me
Only you're allowed

Then you're so far away
You're so far from here
Do you remember
A time without tears

When you're falling I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it, I will be there
You were broken from the start

When you were a child
You'd dream all day long
You'd dream of the future
Get lost in your songs

Now that time is gone
It's lost for you now
Words long forgotten
Forgotten somehow

When you're falling I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it, I will be there
You were broken from the start

When you're falling I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it, I will be there
You were broken from the start

When you're falling I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it, I will be there
You were broken from the start

March 17 2017

macskottapancs
"Dream Of Mirrors"

Have you ever felt the future is the past, but you don't know how...?
A reflected dream of a captured time, is it really now, is it really happening?

Don't know why I feel this way, have I dreamt this time, this place?
Something vivid comes again into my mind
And I think I've seen your face, seen this room, been in this place
Something vivid comes again into my mind

All my hopes and expectations, looking for an explanation
Have I found my destination? I just can't take no more

The dream is true, the dream is true
The dream is true, the dream is true

Think I've heard your voice before, think I've said these words before
Something makes me feel I just might lose my mind
Am I still inside my dream? Is this a new reality
Something makes me feel that I have lost my mind

All my hopes and expectations, looking for an explanation
Coming to the realization that I can't see for sure

I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself
I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, please save me from myself

The dream is true, the dream is true
The dream is true, the dream is true

I get up put on the light, dreading the oncoming night
Scared to fall asleep and dream the dream again
Nothing that I contemplate, nothing that I can compare
To letting loose the demons deep inside my head

Dread to think what might be stirring, that my dream is reoccurring
Got to keep away from drifting, saving me from myself

I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself
I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself

Lost in a dream of mirrors, lost in a paradox
Lost and time is spinning, lost a nightmare I retrace
Lost a hell that I revisit, lost another time and place
Lost a parallel existence, lost a nightmare I retrace

I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself
I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself

I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself
I only dream in black and white, I only dream cause I'm alive
I only dream in black and white, to save me from myself

The dream is true, the dream is true
The dream is true, the dream is true

June 28 2015

macskottapancs
3778 b96b
so fuckin' true:/

June 05 2015

macskottapancs
Play fullscreen
MIÉRT?

April 06 2015

macskottapancs

Nem tanultam félni

Nem tanultam félni halványk ísértettől. 
Suhanó árnyéktól, se szótól, se tettől.

Nem tanultam félni zivatartól, vésztől. 
Sem csalódástól, sem a szenvedéstől.

Nem tanultam félni. Ha tán rosszat tettem: 
Érte megbűnhődtem, érte megszenvedtem.

Dölyfös voltam? Fejem a porig alázták. 
Bizakodó? Hitem százszor meggyalázták.

Reményem zöld bokrát megtépték, szaggatták. 
Rajta a sok tüsét mind énnekem hagyták.

Nem tanultam félni, megremegni gyáván 
Vad ár robogásán, borús ég villámán.

Ha örömre vágytam: nem sokáig vártam. 
Mindjárt az enyém volt, mihelyt megkívántam.

Sokszor cserben hagyott ábránd is, remény is. 
Erősen akarni tudtam azért mégis.

Nem tanultam félni. Akit a lelkemben 
Bálvánnyá avattam, istenné emeltem,

Annak koronáját szentségtörő kézzel 
Gúnyolódva törtem száz darabba széjjel.

S mert nem tudok élni káprázatok nélkül, 
Mert a hazugságba lelkem beleszédül:

Kopott bálvány helyét odaadtam másnak, 
Épp olyanfakónak, épp olyan hitványnak.

S mint valami bábot, mosolyogva néztem 
Milyen büszkén ül meg a királyi székben.

*

Nem tanultam félni. Mégis van oly percem, 
Ismeretlen tüzek, rejtelmesen égők, 
Pirosan villámlók, titkosan kísértők 
Támadnak fel bennem.

Lélegzetem elhal. Minden tagom dermed, 
Érthetetlen vágyak vad tábora kerget, 
Pihenni nem enged.

Ilyenkor úgy érzem: sem földön, sem égen – 
Önmagamban hordom legfőbb ellenségem.

Rejtett indulatok emésztő lázában, 
Fojtott szenvedélyek vad viharzásában.

Nem tanultam félni, de ilyenkor érzem, 
Rab vagyok egy titkos nagy erő kezében.

Futó perc hozhat rám kárhozatot, vétket, 
Istenem, vigyázz rám! Önmagamtól védj meg! 
Csak magamtól félek…

— Erdős Renée

February 14 2015

macskottapancs
Play fullscreen
Milyen jó nekem....

December 16 2014

macskottapancs
macskottapancs

TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT

Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.

A bűn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.

Ne vádolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódits,
ne csatlakozz a hadhoz.

Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.

Emlékezz, hogy hörögtél
s hiába könyörögtél.
Hamis tanúvá lettél
saját igaz pörödnél.

Atyát hivtál elesten,
embert, ha nincsen isten.
S romlott kölkökre leltél
pszichoanalizisben.

Hittél a könnyü szóknak,
fizetett pártfogóknak
s lásd, soha, soha senki
nem mondta, hogy te jó vagy.

Megcsaltak, úgy szerettek,
csaltál s igy nem szerethetsz.
Most hát a töltött fegyvert
szoritsd üres szivedhez.

Vagy vess el minden elvet
s még remélj hű szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.

1937. július-augusztus

December 14 2014

macskottapancs
5869 5809 500

December 06 2014

macskottapancs
4429 7a8d
macskottapancs
ELENGEDEM
macskottapancs
Minden ember
tátott szájjal
megváltásra vár
valakitől
valamitől...
— Esti Kornél

November 13 2014

macskottapancs
8421 9df0 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaSenyia Senyia
macskottapancs

November 12 2014

macskottapancs

November 11 2014

macskottapancs
macskottapancs

November 10 2014

macskottapancs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...